Bestuur Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage 

Mevrouw J.M.J.F. Doll-Gras (voorzitter)

De heer T. Schwencke (vice-voorzitter)

Mevrouw J.H.A.M. Bloembergen-Schooneman (penningmeester)

De heer B. Bökenkamp (secretaris)

Leden

De heer R.B. Bloembergen (erelid)

De heer R. van de Laar (erelid)

De heer N.D. Lelyveld (erelid)

De heer B. van Alphen

De heer R. Baruch

Mevrouw D. Benes

De heer C. Brussee

De heer T.P.N. van Daalhoff

De heer G. Gaal

De heer V.W.G.C. Gaal

De heer C.H. Heidt

De heer F. Kuijvenhoven

De heer A. van der Meulen

De heer Ch.J. Mos

De heer W.F.C. Oosenbrug

De heer W.W. Post

Mevrouw E.L. Renberg-Dunkelgrün

De heer M. Rogier