Bestuur Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage 

De heer M. Rogier (voorzitter)

De heer Th.M.J. Schwencke (vice-voorzitter)

Mevrouw J.H.A.M. Bloembergen-Schooneman (penningmeester)

De heer B. Bökenkamp (secretaris)

Leden

De heer R.B. Bloembergen (erelid)

Mevrouw J.M.J.F. Doll-Gras (erelid)

De heer N.D. Lelyveld (erelid)

De heer B. van Alphen

De heer R. Baruch

De heer C. Brussee

De heer T.P.N. van Daalhoff

De heer G. Gaal

De heer V.W.G.C. Gaal

De heer C.H. Heidt

De heer F. Kuijvenhoven

De heer A. van der Meulen

De heer Ch.J. Mos

De heer W.F.C. Oosenbrug

De heer W.W. Post

Mevrouw E.C.J.M. van der Waerden