Bestuur Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage 

De heer M. Rogier (voorzitter)

De heer Th.M.J. Schwencke (vice-voorzitter)

Mevrouw J.H.A.M. Bloembergen-Schooneman (penningmeester)

De heer B. Bökenkamp (secretaris)

Leden

De heer R.B. Bloembergen (erelid)

Mevrouw J.M.J.F. Doll-Gras (erelid)

De heer B. van Alphen

De heer R. Baruch

De heer C. Brussee

De heer T.P.N. van Daalhoff

De heer F. Kuijvenhoven

De heer A. van der Meulen

De heer Ch.J. Mos

De heer W.F.C. Oosenbrug

De heer D. van Pelt

De heer W.W. Post

De heer R.P.M. van Venrooij

Mevrouw E.C.J.M. van der Waerden