ANBIDe Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage stelt zich ten doel de in de jaren 1940 – 1945 in het verzet, in dienst van de Nederlandse strijdkrachten of de Nederlandse koopvaardij omgekomenen of slachtoffers vanwege ras, geloof en overtuiging of gedwongen tewerkstelling buiten Nederland op waardige wijze te herdenken.

De herdenking geschiedt jaarlijks op 4 mei door het organiseren van stille tochten naar en bijeenkomsten bij de herdenkingsplaatsen.

Draagt u het werk van de Stichting een warm hart toe dan is uw financiële bijdrage van harte welkom.

Elk bedrag is welkom om het werk van de Stichting te kunnen blijven voortzetten.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL21 RBRB 0852 2109 06, ten name van

Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage, te Monster.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!